سال دوازدهم

دکتر بابایی دبیر شیمی

دبیر شیمی

جلسه اول کلاس استاد بابایی

مهندس ذهبی دبیر فیزیک

دبیر فیزیک

جلسه اول کلاس استاد ذهبی

افشین ملاک پور دبیر ریاضی تجربی

دبیر ریاضی تجربی

جلسه اول کلاس استاد ملاک پور

مجید رفعتی دبیر حسابان

دبیر دیفرانسیل و حسابان

جلسه اول کلاس استاد رفعتی

مجید علایی نسب دبیر گسسته

دبیر گسسته

دبیر زبان و ادبیات فارسی

جلسه اول کلاس استاد عظیم الشان

دبیر عربی

جلسه اول کلاس استاد فلاح

محمد کریمی دبیر دین و زندگی

دبیر دین و زندگی

جلسه اول کلاس استاد کریمی

دبیر زبان انگلیسی

جلسه اول کلاس استاد زینعلی