همکاری با مدارس

با توجه به تعطیلی مدارس و آنلاین شدن آموزش به دانش آموزان در صورتی که در هر یک از شهرهای کشور قرار دارید و توان تامین پلتفرم ارائه آنلاین را ندارید می توانید با تکمیل فرم زیر از خدمات ارائه خدمات آموزشی زنده بر بستر آنلاین بهره‌مند شوید