کادر اساتید هفتم متوسطه اول

یحیی طباطبایی

استاد یحیی طباطبایی

دبیر فیزیک
سابقه استاد طباطبایی
کیانوش شکری دبیر ریاضی

استاد کیانوش شکری

دبیر ریاضی و هندسه
سابقه استاد شکری
سید محمد هاشمی نسب

دکتر سیدمحمد هاشمی نسب

دبیر فیزیک، مسئول دپارتمان علوم تجربی
سابقه دکتر هاشمی نسب
آرش ابرقویی

مهندس آرش ابرقویی

دبیر کار و فناوری، مسئول دپارتمان کار و فناوری
سابقه مهندس ابرقویی
طه محب علی

دکتر محمدطه محب علی

دبیر تاریخ، مسئول دپارتمان علوم انسانی
سابقه دکتر محب علی
استاد اسفندیاری

دکتر محمدپویا اسفندیاری

دبیر زیست شناسی
سابقه دکتر اسفندیاری
پورزمانی

استاد منصور پورزمانی

دبیر شیمی
سابقه استاد پورزمانی
احمدی دبیر عربی

مهندس محمدرضا احمدی

معلم راهنما و دبیر عربی
سابقه مهندس احمدی
میرآخورلی

دکتر پوریا میرآخورلی

دبیر ادبیات فارسی
سابقه دکتر میرآخورلی
استاد سبحانی

استاد غلامرضا سبحانی

دبیر زبان، مسئول دپارتمان زبان انگلیسی
سابقه استاد سبحانی